Produkty

Transformatory w przedziale mocy od 100kVA do 3150kVA w klasie izolacji do 36kV w pełni spełniają warunki rozporządzenia Komisji Europejskiej EU548/2014.

Transformatory olejowe dystrybucyjne są dostępne w zakresie mocy od 100kVA do 10MVA w wykonaniu hermetyczny oraz z konserwatorerm. Transformatory spełniają wymagania dyrektywy unijnej UE 548/2014.

Przekładniki w izolacji żywicznej przeznaczone do sieci dystrybucyjnych oraz zastosowań specjalnych. Przekładniki prądowe w zakresie znamionowego prądu pierwotnego do 3.000A, przekładniki pierścieniowe o znamionowym prądzie pierwotnym do 20 000A oraz przekładniki napięciowe o poziomie izolacji do 36 kV. Dostępne w klasach dokładności od 0,5 do 0,2 s dla celów pomiarowych oraz jako przekładniki do zabezpieczeń w klasie od 5P10 do 5P30 (przekładniki prądowe) i 3P-6P (przekładniki napięciowe). Na życzenie dostępne są specjalne przekładniki prądowe do ochrony przekaźników różnicowych.

a company of RS Group